DR THOMAS BACHMAN
DR THOMAS BACHMAN
LAKE ARROWHEAD, USA

He is a clinical trialist with a focus on pediatric respiratory care devices. His experience extends across over 40 years evaluating many emerging technologies. He is on the research faculty of the School of Biomedical Engineering of the Czech Technical University in Prague,  Deputy Editor of Clinician and Technology, and serves as scientific advisor to the Polish Neonatal Society’s Respiratory Research Committee. Residing in California is the  Principal in Economedtrx proving services to several companies.

PROF. BERNARDT BARZILAY
PROF. BERNARDT BARZILAY
TEL-AWIW, ISRAEL

Dr. Barzilay is the head of NICU at Shamir (Asaf Harofeh) Medical Center, Israel. His main interests are Neonatal circulation, hemodynamics, resuscitation, and Ethics. Bernard completed his Pediatrics residency at Assaf Harofeh Medical Center in Israel and his neonatal fellowship in Toronto, Canada. Dr. Barzilay is the CEO of the Academy of Neonatology since 2016.

PROF. JENNIFER BECK
PROF. JENNIFER BECK
TORONTO, CANADA

Dr. Jennifer Beck is an independent researcher at University of Toronto (Dept of Pediatrics) and St. Michael's Hospital.

Dr. Beck developed technology to monitor breathing in ICU patients and to control mechanical ventilation, and has published >75 papers. Her current work is focussed on ventilation for preterm newborns.

PROF. MONIKA BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA
PROF. MONIKA BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA
WARSZAWA, POLSKA
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka II stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki. Zaangażowana w badania metodą rezonansu magnetycznego w Polsce od 30 lat, od czasu stażu podyplomowego, w czasie którego otwarto w tym samym szpitalu pierwszą w Polsce pracownię MR. Ze stażu w USA „przywiozła” zastosowanie rezonansu magnetycznego w ginekologii i położnictwie, a naturalną konsekwencją pracy w Instytucie Matki i Dziecka stało się zaangażowanie w diagnostykę obrazową noworodka, szczególnie zintensyfikowane od roku 2013, po wprowadzeniu do praktyki klinicznej pierwszego w Polsce inkubatora kompatybilnego z systemem MR, w którym prowadzone są badania. Do dzisiaj wykonano ich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej IMiD już ponad 1 000, co stanowi o największym w kraju doświadczeniu ośrodka w tego rodzaju diagnostyce. Zainteresowania badawcze skupia na szeroko pojętej neuroradiologii w każdej grupie wiekowej, na prenatalnych badaniach MR oraz badaniach MR miednicy mniejszej u kobiet, prowadząc liczne wykłady, w tym również na European Congress of Radiology. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i przewodniczącą Komisji ds. Nauki PLTR.
PROF. RENATA BOKINIEC
PROF. RENATA BOKINIEC
WARSZAWA, POLSKA
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w neonatologii. Po stażach i pracy w Wielkiej Brytanii i USA obecnie związana jest ze Szpitalem Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, w którym pełni obowiązki kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Jest wykładowcą (w stopniu adiunkta) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków. Od wielu lat jest kierownikiem naukowym szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka.
DR WITOLD BŁAŻ
DR WITOLD BŁAŻ
RZESZÓW, POLSKA
Pracuje w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka i Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Główne zainteresowania to hemodynamika, interakcje krążeniowo-oddechowe, kompleksowa opieka nad wcześniakiem na granicy przeżywalności.
MGR SYLWIA CHROBOT
MGR SYLWIA CHROBOT
KRAKÓW, POLSKA

Mgr Sylwia Chrobot posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe dotyczące szeroko pojętej wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej z zakresu soczewek kontaktowych oraz korekcji wad refrakcji. Sylwia Chrobot jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również prowadziła wykłady oraz warsztaty dla studentów. Poza pracą zawodową jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę optometryczną, jest doktorantką Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Olivier Danhaive
prof. Olivier Danhaive
Brussels, Belgium

Olivier Danhaive, M.D. is division chief of neonatology and professor of pediatrics at Saint-Luc University Hospital, University of Louvain, Brussels, Belgium. He is a U.S. board-certified neonatologist, adjunct professor of pediatrics at University of California San Francisco. His main research interests are genetics of developmental lung diseases such as congenital surfactant deficiencies, bronchopulmonary dysplasia and pulmonary hypertension, and surfactant replacement therapy in premature infants. He serves as associate editor of Respiratory Research, Springer Nature, and is a council member of the European Society of Pediatric Research.

DR SNORRI DONALDSON
DR SNORRI DONALDSON
SZTOKHOLM, SZWECJA
Senior Consultant at the Karolinska University Hospital and researcher at the Karolinska Institute. Member of ESCNR with research interest in non-invasive respiratory support and delivery room stabilisation of preterm infants.
DR THOMAS DREVHAMMAR
DR THOMAS DREVHAMMAR
STOCKHOLM, SWEDEN

I am a post doc researcher at Karolinska Institutet and completed my PhD 2016 on CPAP and resuscitation.I have mainly worked with techniques for respiratory support and performance. The research is aims at optimising CPAP care and avoid intubation. I work clinically as a senior consultant in anaesthesiology and intensive care.

DR SUZANNE FUSTOLO-GUNNINK
DR SUZANNE FUSTOLO-GUNNINK
AMSTERDAM, THE NETHERLAND

Suzanne Fustolo-Gunnink is a medical doctor and clinical epidemiologist. She obtained her PhD on neonatal platelet transfusions in 2019 and currently works as a principal investigator at the Center for Clinical Transfusion Research at Sanquin, the Dutch Blood bank. Her research focuses on optimizing neonatal transfusion strategies using epidemiological methods. She was involved in the Planet-2/MATISSE randomized trial and is one of the co-founders of a newly established Neonatal Transfusion Network. (www.neonataltransfusionnetwork.com)

DR OLIVER GÖTZ
DR OLIVER GÖTZ
KEMPTEN, GERMANY

Since 03/2019 Senior chief physician at the Children`s hospital Kempten
01/2019 – 02/2019 Provisional direction of the Children`s hospital Kempten
14.09.2013 Qualification for genetic counselling
Since 4/2013 Correspondence course in medical ethics at the University of Mainz
12/2012-12/2017 Chairman of the clinical ethics committee of Klinikum Kempten
Since 11/2011 Senior chief physician at the Children`s hospital Kempten
1.06.2008 Member of the clinical ethics committee
3.08.2005 Specialist in neonatology
1.12.2004 Senior physician of at the Children`s hospital Kempten
17.03.2004 Medical specialist in pediatrics
10.10.2003 Newborn emergency physician
Since 10/1999 Assistant physician at the at the Children`s hospital Kempten
16.09.1998 License as a physician
3/1997 – 12/1998 Assistant physician at the at the Pediatric university hospital of Ulm
10/1990 – 10/1996 Studies of human medicine at the University of Ulm

DR HAB. ANNA GOTZ-WIĘCKOWSKA
PROF. UMP DR HAB. ANNA GOTZ-WIĘCKOWSKA
POZNAŃ, POLSKA

Adiunkt Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu. Kierownik Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków i konsultant Poradni Dziecięcej i Leczenia Zeza przy Klinice Okulistycznej UM w Poznaniu. Od wielu lat konsultantka w Klinice Neonatologii i Klinice Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Autorka licznych  prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, w tym kilkunastu na temat retinopatii wcześniaków.  Współautorka wytycznych  odnośnie postępowania w retinopatii wcześniaków, postępowania w przypadku zakażeń okołoporodowych narządu wzroku u noworodków oraz  badań ambulatoryjnych wcześniaków.

PROF. EWA HELWICH
PROF. EWA HELWICH
WARSZAWA, POLSKA

Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

DR SANDRA HORSCH
DR SANDRA HORSCH
BERLIN, GERMANY

Consultant neonatologist at Helios Klinikum Berlin Buch, Germany, with a special interest in neonatal neurology and neuroimaging.
She did her PhD at the Karolinska Institutet, Stockholm Sweden, on the comparison of ultrasound and MRI in extremely preterm infants at term equivalent age. She is a board member of the EurUS.brain group which is a group of neonatologist specialized on neonatal cranial ultrasound.

DR ANNA IGNYŚ-O’BYRNE
DR ANNA IGNYŚ-O’BYRNE
POZNAŃ, POLSKA

Dr n. med. ANNA IGNYŚ-O'BYRNE jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistą RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ oraz doktorem nauk medycznych. Jej praca doktorska z zakresu genetyki klinicznej została wyróżniona nagrodą rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorem i współautorem licznych polskich i zagranicznych publikacji oraz doniesień zjazdowych. Ponadto jest członkiem polskich i zagranicznych radiologicznych towarzystw naukowych.

DR KEVIN IVES
DR KEVIN IVES
OXFORD, UK

Kevin Ives trained at Cambridge and has been a Consultant Neonatologist in Oxford since 1991; enjoying a sabbatical at Monash Medical Centre, Melbourne, Australia in 1992.

Kevin was a member of the team that placed the first baby in the UK on nasal High Flow Therapy (nHFT) in November 2004, using Vapotherm’s 2000i device. He has been an outspoken evangelist for this form of non-invasive respiratory support ever since; receiving invitations from Europe and the USA to share his experience, enthusiasm and prejudices. He was a contributing author of an ‘International Consensus Document on the use of nHFT in Neonatology’ (2017) and collaborated with Dr Peter Reynolds in the Vapotherm sponsored 30-patient, 24-hour randomised crossover study of automated oxygen control for preterm infants receiving nHFT (2018). Kevin is now involved in the limited market release and evaluation of Vapotherm’s next generation of the automated oxygen controller – the Oxygen Assist Module (OAM).

DR MARK JOHNSON
DR MARK JOHNSON
NEWCASTLE, WIELKA BRYTANIA

Consultant in neonatal medicine. He has also been made an honorary senior clinical lecturer in neonatal medicine at the University of Southampton. Dr Johnson’s main area of interest is nutrition. Dr Johnson is currently the lead for education and training for the nutrition theme of the Southampton National Institute for Health Research (NIHR) Biomedical Research Centre. As a member of the national NIHR Medicines for Children Research Network neonatal clinical studies group, Dr Johnson helps provides oversight for neonatal research in the UK. He's also a member of the British Association of Perinatal Medicine working groups on parenteral nutrition (intravenous feeding) and training in research methods. He was recently appointed to the European Society for Pediatric Research (ESPR) Nutrition Section Committee.

PROF. KATARZYNA JOŃCZYK-POTOCZNA
PROF. KATARZYNA JOŃCZYK-POTOCZNA
POZNAŃ, POLSKA

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od ukończenia studiów w 1995 roku związana ze Szpitalem Klinicznym im K. Jonschera. Początkowo pod opieką Prof. dr hab. n. med. Mariana Krawczyńskiego w Klinice Gastroenterologii i Chorób Metabolicznych uzyskała w 1999 roku I stopień specjalizacji z pediatrii, a następnie w 2001 roku obroniła pracę doktorską „Uwarunkowania kliniczne i psychospołeczne oraz ocena skuteczności leczenia zaparć nawykowych u dzieci”. Od 1999 roku rozpoczęła pracę i specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego aktualnie jako kierownik Zakładu. W 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego za dysertację „Diagnostyka obrazowa układu oddechowego u dzieci chorych na mukowiscydozę”. Nauczyciel akademicki, wykładowca, autor i współautor licznych prac z zakresu pediatrii i radiologii pediatrycznej.

PROF. KATRIN KLEBERMASS-SCHREHOF
PROF. KATRIN KLEBERMASS-SCHREHOF
VIENNA, AUSTRIA

Consultant Pediatrics and Neonatology, Deputy Head of Division of Neonatology, Pediatric Intensive Care and Neuropediatrics. My main research focus is to understand newborn brain development and neurological injury of preterm and term born infants; especially I am interested in early brain maturation (physiological and pathological) of preterm infants. Another aim of my research work is to establish reference values for different electrophysiological methods (conventional EEG, polysomnography, amplitude-integrated EEG, evoked potentials) and for different maturational ages in preterm and newborn infants. Neuromonitoring within neonatal intensive care and early detection of brain injury within preterm infants is also important to me as to analyze the ontogenity of sleep in newborns, as this is an early sign of brain integrity.

DR BENIGNA KONATKOWSKA
DR BENIGNA KONATKOWSKA
POZNAŃ, POLSKA

Specjalista z zakresu Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Neonatologii. Od ukończenia Akademii Medycznej w Poznaniu w 1998 roku, pracowała w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej W Poznaniu, początkowo jako młodszy asystent, następnie jako Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Dzieci Młodszych oraz nauczyciel akademicki. Od 2018 roku pracuje w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. Od ponad 10 lat zajmuje się ambulatoryjną opieką nad dziećmi z problemami hematologicznymi. Zainteresowania: hematologia noworodka, zwłaszcza wcześniaka - niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenie, konflikty serologiczne.

DR PIOTR KORBAL
DR PIOTR KORBAL
BYDGOSZCZ, POLSKA

specjalista II stopnia z zakresu pediatrii, specjalista II stopnia z zakresu neonatologii. Od 1987 roku pracował jako młodszy asystent, a potem asystent w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jednocześnie specjalizował się w dziedzinie pediatrii w Katedrze i Klinice Pediatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Obecnie lekarz zarządzający Kliniką Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Wraz z poprzednim Ordynatorem dr Henryką Sawą i Panem Profesorem Wiesławem Szymańskim stworzył Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy. Obecnie jest zatrudniony również w Katedrze Patofizjologii CM UMK na stanowisku adiunkta. W roku 2012 brał udział w wolontariacie zorganizowanym przez organizację Medici Homini w Gambii. Od 1995 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii 2008-2012 - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

DR PAWEŁ KRAJEWSKI
DR PAWEŁ KRAJEWSKI
WARSZAWA, POLSKA

Specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii i neonatologii. Od 1990 roku pracowałem w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Instytutu Pediatrii AM w Łodzi. W roku 2004 roku rozpocząłem prace Klinice Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, na stanowisku ordynatora Oddziału Neonatologii a od 2012 roku pełniłem obowiązki Kierownika Kliniki Neonatologii I Katedry Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi. W latach 2013-2015 Klinika którą kierowałem była członkiem Vermont Oxford Network. Obecnie jestem kierownikiem oddziału neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Jestem autorem lub współautorem ponad 140 publikacji, wystąpień zjazdowych, plakatów, streszczeń, prac naukowych i poglądowych oraz rozdziału w książce. W trakcie swojej pracy zawodowej odbyłem staże zagraniczne na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Columbia Presbyterian  Medical Center, Nowy York , RJMS University Hospital Belfast

PROF. BARBARA KRÓLAK-OLEJNIK
PROF. BARBARA KRÓLAK-OLEJNIK
WROCŁAW, POLSKA

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.

DR PIOTR KRUCZEK
DR PIOTR KRUCZEK
KRAKÓW, POLSKA

Pediatria, neonatolog, w latach 1991 – 2018 zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie. Aktualnie zastępca ordynatora Oddziału Noworodkowego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, diagnostyka ultrasonograficzna, w szczególności płuc, ocena zaburzeń hemodynamicznych.  Od 27 lat nauczyciel akademicki zajmujący się szkoleniem przed i podyplomowym. Koordynator zajęć z pediatrii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie do roku 2018. Od wielu lat organizator i kierownik kursów ultrasonografii prowadzonych w Klinice Chorób Dzieci UJCM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), wice-przewodniczący Sekcji Neonatologicznej PTU.

PROF. PRZEMKO KWINTA
PROF. PRZEMKO KWINTA
KRAKÓW, POLSKA

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 r kieruje Katedrą Pediatrii i Kliniką Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznany neonatolog i pediatra. Nauczyciel akademicki z wielką pasją dydaktyczną. Od 2016 jest prodziekanem ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Jagiellońskim. Główne zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami dotyczącymi powikłań wcześniactwa, w tym oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych. Drugim obszarem zainteresowań jest długofalowa ocena stanu zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie.

PROF. RYSZARD LAUTERBACH
PROF. RYSZARD LAUTERBACH
KRAKÓW, POLSKA

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

PROF. IWONA MARUNIAK-CHUDEK
PROF. IWONA MARUNIAK-CHUDEK
KATOWICE, POLSKA

Specjalista pediatrii i neonatologii, Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konsultant wojewódzki w dziedzinie Neonatologii i członek Zarządu PTN. Zainteresowania zawodowe: problematyka sepsy, diagnostyka zakażeń, niewydolność nerek i zaburzenia metaboliczne.

PROF. CHARLES ROEHR
PROF. CHARLES ROEHR
OXFORD, WIELKA BRYTANIA

Charles Christoph Roehr (M.D., PhD.), a neonatal intensivist and clinical scientist, is Associate Professor of Paediatrics at the University of Oxford. He is the newly Clinical Director at the National Perinatal Epidemiology Unit (NPEU), Medical Sciences Division, Dept. Population Health, University of Oxford. Charles previously worked for 5 years (2014 - 19) as clinical consultant neonatologist at the John Radcliffe Hospital, NHS Foundation Trust in Oxford, UK. Charles is a Fellow of the Royal College of Paediatrics and Child Health, UK and Research Fellow at Green Templeton College, Oxford. His main interests are in resuscitation and non-invasive ventilation, on which he has published over 100 peer reviewed scientific articles. On the European level, Charles is very active as President of the European Society for Paediatric Research (ESPR) and he is the NLS Scientific Co-Chair (European Resuscitation Council). Charles is also a co-author of the international liaison committee on resuscitation (ILCOR) working group on neonatal stabilization/ resuscitation.

PROF. IWONA SADOWSKA-KRAWCZENKO
PROF. IWONA SADOWSKA-KRAWCZENKO
BYDGOSZCZ, POLSKA

Lekarz pediatra neonatolog i epidemiolog, kierownik Katedry Neonatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

DR ALEXANDRA SCRIVENS
DR ALEXANDRA SCRIVENS
OXFORD, UK

I am currently a neonatal trainee (fellow) in Oxford. Previously I was the clinical research fellow for the NeoCLEAR study. I am a social media editor for EBNEO and trainee representative on the resuscitation council UK NLS subcommittee. My areas of interest are procedures, resuscitation, decision-making and respiratory care of term and preterm babies. When I am not at work I enjoy trail running, paddleboarding and spending as much time outdoors as possible.

PROF. HOWARD STEIN
PROF. HOWARD STEIN
TOLEDO, CANADA

Howard Stein is a Professor of Pediatrics at the University of Toledo College of Medicine and Life Sciences. He completed fellowships in neonatology at Harbor-UCLA Medical Center and pediatric cardiology at Georgetown University. He is currently the Medical Director of the NICU at Promedica Ebeid Children’s Hospital. He is President of the Promedica Ebeid Children’s Hospital Medical Staff and chairs their Quality committee and the ProMedica system-wide IRB. He has worked extensively with Kimberly Firestone from Akron Children’s Hospital on NAVA ventilation since its FDA approval in 2008.  The focus and emphasis of their research has been the proper operation and management of this novel mode of ventilation for the neonatal patient population. They have coauthored multiple studies to determine the optimal way to use this new technology. Based on these studies and their extensive bedside experience, they have developed the current NAVA management strategies and guidelines that are used by most neonatal intensive care providers around the world.

PROF. DR HAB. MARCIN STOPA
PROF. DR HAB. MARCIN STOPA
POZNAŃ, POLSKA

Okulista, specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu chirurgicznym siatkówki oraz ciała szklistego (operacje witrektomii). Prowadził badania na uniwersytecie Cornell w Nowym Jorku oraz na uniwersytecie Duke w Durham. Pracuje jako kierownik w Klinice Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Wydziału Lekarskiego II  UMP w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe oprócz diagnostyki i leczenia schorzeń witreoretinalnych u dorosłych obejmuje także leczenie chirurgiczne ROP.

PROF. DONNY SUH
PROF. DONNY SUH
LOS ANGELES, USA

Donny W. Suh, M.D.,FAAP,MBA, FACS works at Gavin Herbert Eye Institute at the University of California at Irvine (UCI) and at Children’s Hospital of Orange County.   He is a Professor and Chief of Pediatric Ophthalmology in the Department of Ophthalmology at UCI

He is a Chief Editor for Medscape Online Reference since March 2016 and has published over 100 articles in major journals and chapters in major textbooks.

Dr. Suh was a Chairman of the Annual Meeting Program Committee in pediatric ophthalmology for the American Academy of Ophthalmology (AAO) and the President of Polk County Medical Society in Iowa in 2014 representing over 1200 physicians in Central Iowa advocating for the patients and medical professionals.  He was also Annual Meeting Program Committee Chair for The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in his subspecialty.

Dr. Suh is actively involved with research with the Pediatric Eye Disease Investigation Group (PEDIG), which is sponsored by the National Eye Institute (NIH) since 2000.   He has numerous inventions with patents for surgical equipment and medical devices.  He is an Executive Committee member and a Chair-Elect for Section on Ophthalmology (SOOp) of the American Academy of Pediatrics (AAP).  He helps to establish  guidelines and to advocate for pediatricians for pediatric eye care.  He is also the Chairman for Membership Committee for American Academy of Pediatrics (AAP) Ophthalmology Section and He has been voted “Best Doctor in America” and “America’s Top Ophthalmologist” since 2003 to present.   He has been inducted to American Ophthalmological Society (AOS), which was founded in 1864, and have been voted “Inventor of the Year” in 2019 at University of Nebraska Medical Center.

PROF. UMP DR HAB. TOMASZ SZCZAPA
PROF. UMP DR HAB. TOMASZ SZCZAPA
POZNAŃ, POLSKA

Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

PROF. MARTA SZYMANKIEWICZ-BRĘBOROWICZ
PROF. MARTA SZYMANKIEWICZ-BRĘBOROWICZ
POZNAŃ, POLSKA

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii w województwie wielkopolskim. Główne zainteresowania naukowe: badania mechaniki oddychania, neonatologiczne i pediatryczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, zakażenia płodu i noworodka.

PROF. BERNDT URLESBERGER
PROF. BERNDT URLESBERGER
GRAZ, AUSTRIA

is the Director of the Division of Neonatology, Department of Pediatrics of the Medical University in Graz, Austria. Furthermore, he is the Director of the Research Unit for Cerebral Development and Oximetry Research of the Medical University of Graz. He received his medical degree in 1987 from the Medical School of the University of Graz. Dr. Urlesberger completed his pediatrics residency and neonatal fellowship at the Medical University of Graz. He became Associate Professor of Neonatology in Graz in 1999, and Professor of Neonatology in 2012.

Measurement of regional oxygenation, especially with the use of nearinfrared spectroscopy (NIRS), is the main research area of Berndt Urlesberger. Furthermore, the transitional period from fetal to neonatal life is the main focus of recent research. Here again, the use of NIRS and its possible clinical use during this period is the central topic. Berndt Urlesberger authored and co-authored publications in the field of Neonatology with the topics Neonatal Transition, Neonatal Resuscitation, Cerebral Oxygen Supply Mechanical Ventilation, Congenital Diaphragmatic Hernia, Extracorporeal Membrane Oxygenation, and Cerebral Development. He authored 220 original publications and 10 book chapters. He co-authored the ERC Resuscitation Guidelines in 2015 and 2021.

Berndt Urlesberger has been married for 32 years and has two children.

DR MICHAEL WAGNER
DR MICHAEL WAGNER
VIENNA, AUSTRIA

Airway Management; Education, Medical; Neonatology; Patient Safety; Patient Simulation; Pediatric Simulation Training; Pediatric Skills Training; Pediatrics; Resuscitation.

PROF. MARIA WILIŃSKA
PROF. MARIA WILIŃSKA
WARSZAWA, POLSKA

Kierownik Kliniki Neonatologii i nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN), Prezes Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Prezes Towarzystwa Rozwoju Neonatologii. Jest przewodniczącą Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej w Polsce oraz koordynatorem jego sekcji Programu Automatycznej Kontroli Tlenoterapii. Przy konsultancie krajowym w zakresie neonatologii pełni funkcję doradcy ds. laktacji. Kieruje pierwszym w Polsce Bankiem Mleka Kobiecego istniejącym od 2012 roku w Klinice Neonatologii CMKP. Autorka ponad 150 publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i międzynarodowym, rozdziałów w podręcznikach, wielu publikacji popularnonaukowych. Redaktor Naczelny Biuletynu KUKP, członek Komitetu Naukowego kwartalnika PTN Postępy Neonatologii. Organizator i kierownik naukowy corocznej ogólnopolskiej konferencji Wiosenne Spotkania Neonatologiczne, organizator wielu kursów dla lekarzy, wykładowca konferencji naukowych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.
W pracy zawodowej zajmuje się bezpieczeństwem zastosowania tlenu w neonatologii, popularyzuje metodę automatycznej kontroli tlenoterapii u noworodków niewydolnych oddechowo. Upowszechnia karmienie mlekiem kobiecym, w szczególności u wcześniaków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodka.

PROF. JACEK WYSOCKI
PROF. JACEK WYSOCKI
POZNAŃ, POLSKA

Lekarz pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2008-2016 był Rektorem tej uczelni. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia oraz członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Profesor jest autorem setek publikacji naukowych oraz wielu podręczników i książek na temat szczepień.